• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„PULS Rozwoju, czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju.” 29 grudnia 2014 r. – 15 marca 2015 r.

Drukuj
Utworzono: 23 marzec 2015 Odsłony: 2982

PULS Rozwoju Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów to kolejny projekt zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, który ma na celu wzmocnienie kompetencji wiejskich środowisk w zakresie zarządzania lokalnym rozwojem kierowanym przez społeczność. W ramach projektu przygotowany został poradnik wspierający opracowanie planu rozwoju wsi, a także przygotowanie lokalnej strategii rozwoju, jej wdrażanie i zarządzanie lokalną aktywnością oraz lokalną grupą działania. Ilustrowana publikacja w wersji pdf oraz w wersji audio adresowana jest do partnerów zaangażowanych w tworzenie strategii i animowanie lokalnego rozwoju.

Czytaj więcej...

Zdolna Wielkopolska

Drukuj
Utworzono: 21 kwiecień 2016 Odsłony: 1107

„Zdolna Wielkopolska” to projekt Towarzystwa Samorządowego z 2016 roku, którego partnerem było Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Miał on na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój działań i wydarzeń wspomagających amatorski i ludowy ruch artystyczny województwa wielkopolskiego.
W ramach projektu utworzona została witryna pod nazwą
www.zdolnawielkopolska.pl
oraz powstał fanpage na Facebook’u

Uruchomienie portalu informacyjno-promocyjnego stanowiło pierwszą tego typu ofertę dla mieszkańców Wielkopolski (w tym artystów, działaczy i animatorów kultury).  Witryna współdziałająca z serwisem społecznościowym (Facebook) była swoistym kompendium wiedzy na temat:
twórczości artystów ludowych oraz artystów amatorów,
wydarzeń/imprez dotyczących ruchów amatorskiego i ludowego oraz relacje z tych przedsięwzięć.

"Unijne ABC”

Drukuj
Utworzono: 10 sierpień 2012 Odsłony: 3750

wrzesień 2004 – maj 2005 r.– ,,Unijne ABC”

Źródło finansowania: Fundusz Współpracy - Biuro Programów Wiejskich. Projekt obejmował realizację następujących zadań się:

a) opracowanie, wydrukowanie i rozesłanie do sołtysów w całej Polsce ośmiu kolorowych wkładek do miesięcznika ,,Gazeta Sołecka( począwszy od nr październikowego), które następnie sołtysi wpinają do specjalnych skoroszytów, tworząc w ten sposób podręczny informator na temat unijnej pomocy skierowanej dla mieszkańców wsi. 

b) opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej na temat przygotowywanego informatora. Następnie ulotka ta została za pośrednictwem sołtysów umieszczona na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

„Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 5697

czerwiec 2012 – wrzesień 2013 r. – „Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Realizowany w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. projekt pn. ,,Aktywne kobiety podkarpackich wsi” dotyczył zadania publicznego w ramach Priorytetu:  Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne i obszaru wsparcia dot.: aktywizacji kobiet w życiu publicznym – podniesienia poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacji kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. 

Podstawowym celem projektu był wzrost udziału i roli społecznej kobiet wiejskich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności, który był zrealizowany poprzez szereg celów szczegółowych, obejmujących wzrost świadomości i wiedzy kobiet wiejskich w zakresie stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy czy edukacji.  

Czytaj więcej...

„Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 3716

maj 2011 – grudzień 2012 r. – „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedsięwzięcie ma przyczyniać się do mobilizacji i zachęcenia kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym tj. 

Czytaj więcej...