• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


„Twórcze poznania”

Drukuj
Utworzono: 22 luty 2018 Odsłony: 3440

Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Teren objęty projektem: gmina Kłodawa.

Budżet projektu: 21 001,05 zł w tym z dofinansowania 18 000,00 zł
Cel i działania
Ideą projektu był wzrost ekspresji kulturalnej wśród społeczności lokalnej oraz stworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji mieszkańców z różnych grup wiekowych poprzez realizację społecznościowego spektaklu teatralnego.
Odbiorcami byli mieszkańcy gminy Kłodawa w powiecie kolskim. Od wiosny, uczestnicy wielopokoleniowej, 21-jedno osobowej grupy spotykali się na warsztatach integracyjnych a następnie (od września) na warsztatach teatralnych.
Podczas cyklu zajęć zespół przygotował społeczny spektakl teatralny. Zajęcia poświęcone były przybliżeniu jego uczestnikom wiedzy w zakresie profesjonalnego aktorstwa. Wszyscy pracowali nad emisją głosu, poprawną dykcją, odpowiednią postawą ciała, wyczuciem przestrzeni scenicznej. Grupa opracowała scenariusz spektaklu według własnych pomysłów i potrzeb, dokonała podziału ról i zaplanowała scenografię. Praca nad scenariuszem była okazją do wszechstronnego, wzajemnego poznania się uczestników. Realizując to działanie uczestnicy dążyli aby przedstawienie „wyrosło” ze społeczności, sięgało do tradycji, obyczajów, lokalnej gwary i muzyki. Grupa otrzymała profesjonalne wsparcie ze strony prowadzącej warsztaty, pani Elżbiety Łuczak oraz opiekę koordynatora lokalnego, pani Ewy Ochędalskiej. 
Krótko o spektaklu
„Uwaga, uwaga! Mieszkańcy Kłodawy i terenów pobliskich…” Od takich słów zaczyna się „Casting” - spektakl  opowiadający historię przygody mieszkańców małego miasteczka z tzw. „wielkim światem”. Pewnego dnia w prowincjonalnej mieścinie pojawiają się gwiazdy polskiego show-biznesu i zapraszają na… casting do reklamy. Zgłasza się cała rzesza uczestników mających nadzieję wybić się, zaistnieć tu i ówdzie albo przynajmniej tu i teraz! Bardzo szybko okazuje się jednak, że kandydaci są tylko dodatkiem do show gwiazd, których nadrzędnym celem jest promowanie siebie i wywiązanie się z zawartych kontraktów. Finałem całego przedsięwzięcia ma być reklama lokalnego PRODUKTU… na kształt tych emitowanych w porach największej oglądalności. W całe  przedsięwzięcie zaangażowany jest reżyser-artysta, którego wizje i aspiracje zostają zmiażdżone w starciu z materialistycznym usposobieniem producenta. Czasu jest niewiele. Reklama musi powstać, a o tym, jaki będzie jej  kształt zadecyduje ostatecznie reżyser. Czy zdoła przeciwstawić się producentowi, czy  też zaprzeda się złotemu cielcowi?
Spektakl „Casting”  podejmuje próbę satyrycznego spojrzenia na kreowany przez media świat, na  pseudowartości, którym ulega człowiek XXI wieku. Niejako „przy okazji” twórcy projektu przemycają  do spektaklu elementy lokalnej kultury i tradycji, podkreślając tym samym swoją tożsamość na tle współczesnego medialnego bełkotu.
Premiera spektaklu odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie a na życzenie mieszkańców powtórka w dniu 16 stycznia 2018 roku. Gala finałowa odbyła się z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców i prasy w sumie ponad 300 osób. Celem spotkania było również podziękowanie i nagrodzenie za zaangażowanie i aktywność, wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu.