• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„Świetlicowe ATR-akcje”

Drukuj
Utworzono: 12 październik 2017 Odsłony: 73

Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów „Świetlicowe ATR-akcje”

termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. 

Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji 

Istota projektu polega na opracowaniu przez mieszkańców całorocznego programu aktywności z wykorzystaniem wiejskich świetlic i innych lokalnych zasobów oraz na jego wdrożeniu z udziałem mieszkańców, we współpracy z samorządem lokalnym, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i jednostkami pomocniczymi. Projekt nawiązuje przy tym do tradycji (obyczaju, kultury, kulinariów, rzemiosła i in.) i jest zorientowany na rozwój – zarówno w kontekście indywidualnym (rozwój kompetencji), jak i lokalnym (animowanie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju).

Czytaj więcej...

Projekt „Twórcze poznania”

Drukuj
Utworzono: 12 październik 2017 Odsłony: 46

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

PROJEKT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

„Twórcze poznania”

Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Kłodawa

Czytaj więcej...