• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Gazeta Sołecka

Drukuj
Utworzono: 19 sierpień 2012 Odsłony: 15634

REDAKCJA GAZETY SOŁECKIEJ: 
ul. Puławska 3/2
02-515 Warszawa
tel. 22 404 66 44, tel/fax. 22 404 88 55 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OFERTA WSPÓŁPRACY

 www.gazetasolecka.pl

„Gazeta Sołecka” ukazuje się od 1993 roku w nakładzie 45 tysięcy egzemplarzy. Poprzez nasz autorski system adresowy, pismo dociera bezpośrednio m.in. do indywidualnych rolników oraz do grup producenckich (prenumeratorzy). Wśród naszych czytelników mamy ok. 13 tysięcy indywidualnych i zbiorowych prenumeratorów.

Odbiorcy „Gazety Sołeckiej” to:
- Wójtowie i Burmistrzowie miast i gmin.
- Starostwa i urzędy marszałkowskie.
- Sołtysi i radni w całej Polsce. Sołtysi (jest ich około 40 tysięcy), w większości otrzymują pismo poprzez swoje gminy, które    prenumerują pismo specjalnie dla nich. Część prenumeruje pismo indywidualnie.
- Izby rolnicze. Biblioteki gminne.
- Prywatni prenumeratorzy (rolnicy i producenci rolni) w kraju i zagranicą (Ukraina, Białoruś, Szwecja,   Finlandia, Kanada) 

Poruszamy problemy samorządów terytorialnych: gmin, związków gminnych oraz sołectw, które działając na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich, intensywnie inwestują nie tylko w infrastrukturę komunalną, ale także w poprawę dostępu producentów rolnych do rynków lokalnych (targowiska, rynki hurtowe, giełdy kwiatowe i ogrodnicze, itp.). 

Są regiony w Polsce gdzie „Gazeta Sołecka” dociera do 80% sołtysów, są i takie gdzie do 30%. Najliczniej czytana jest w województwach: wielkopolskim (117 gmin), małopolskim (102 gminy), mazowieckim (95 gmin), podkarpackim (78 gmin), łódzkim (66 gmin), lubelskim (65 gmin), dolnośląskim (65 gmin), kujawsko – pomorskim (60 gmin), śląskim (62 gminy).W mniejszym stopniu w warmińsko – mazurskim (36 gmin), zachodniopomorskim (45 gmin), opolskim (34 gminy), pomorskim (44 gminy) i podlaskim (28 gmin) - to są dane z 2004 roku.

Największy procent naszych czytelników to rolnicy posiadający własne gospodarstwa rolne, z których część dodatkowo prowadzi przetwórstwo rolno-spożywcze. Około 50% rolników, to gospodarze uprawiający zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe i pastewne oraz ziemniaki na powierzchni 8-12 hektarów. 20% stanowią gospodarstwa powyżej 12 hektarów zajmujące się uprawami zbóż, rzepaku i roślin przemysłowych, a pozostali to rolnicy uprawiający zboża, buraki, ziemniaki oraz warzywa – w gospodarstwach 3-8 ha. Jest to grupa gospodarstw dobrze zarządzanych, modernizujących się i inwestujących, chętnie korzystająca z programów pomocowych Unii Europejskiej (SPO i PROW) i aktywnie uczestnicząca w rynku rolnym (wyniki badań Firmy „ESTYMATOR”, która przeprowadziła ankietę czytelnictwa we wsiach i w małych miasteczkach).

 Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Dział reklamy i kolportażu - Ryszard Bilski

tel./fax 63 243 84 61; 797 901 118, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dział marketingu i reklamy – Ewa Kożuchowska 

tel./fax 22 404 88 55;  797 901 123, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.