• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


"Unijne ABC”

Drukuj
Utworzono: 10 sierpień 2012 Odsłony: 7011

wrzesień 2004 – maj 2005 r.– ,,Unijne ABC”

Źródło finansowania: Fundusz Współpracy - Biuro Programów Wiejskich. Projekt obejmował realizację następujących zadań się:

a) opracowanie, wydrukowanie i rozesłanie do sołtysów w całej Polsce ośmiu kolorowych wkładek do miesięcznika ,,Gazeta Sołecka( począwszy od nr październikowego), które następnie sołtysi wpinają do specjalnych skoroszytów, tworząc w ten sposób podręczny informator na temat unijnej pomocy skierowanej dla mieszkańców wsi. 

b) opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej na temat przygotowywanego informatora. Następnie ulotka ta została za pośrednictwem sołtysów umieszczona na tablicach ogłoszeń w sołectwach.