• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


"Pierwszy rok w Europie bez granic"

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2902

kwiecień 2005 – maj 2005 r. - "Pierwszy rok w Europie bez granic"

Źródło finansowania: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 

W ramach projektu zostały opracowane, wydrukowane i rozesłane do odbiorców cztery kolejne zeszyty sołeckie pod wspólnym tytułem: "Pierwszy rok w Europie bez granic" poświęconych ocenie efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zeszyty te stanowią kontynuację zapoczątkowanej już podręcznej "Biblioteczki unijnej" przeznaczonej dla wybranych grup mieszkańców wsi, tj. liderów wiejskich (sołtysów, radnych gmin wiejskich, najbardziej aktywnych członków izb rolniczych), młodzieży wiejskiej uczęszczającej do szkół rolniczych oraz nauczycieli w tych szkołach, a także rolników oraz innych mieszkańców wsi.

 

"Pierwsze miesiące w Europie bez granic"

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2973

listopad 2004 – grudzień 2004 r. - "Pierwsze miesiące w Europie bez granic"

Źródło finansowania: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 

Celem projektu było opracowanie, przygotowanie i wydrukowanie i rozesłanie do odbiorców trzech zeszytów sołeckich pod wspólnym tytułem "Pierwsze miesiące w Europie bez granic" poświęconych ocenie efektów pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zeszyty te zapoczątkowały podręczną "Biblioteczkę unijną" przeznaczoną dla wybranych grup mieszkańców wsi, tj. liderów wiejskich (sołtysów, radnych gmin wiejskich, najbardziej aktywnych członków izb rolniczych ), młodzieży wiejskiej uczęszczającej do szkół rolniczych oraz nauczycieli w tych szkołach, a także rolników oraz innych mieszkańców wsi.