• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju"

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 2686

czerwiec 2007 r. - marzec 2008 r. -  „EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

Źródło finansowania:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.      

Czytaj więcej...

„Sołtyski i liderki wiejskie”

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2915

lipiec 2007 – marzec 2008 r.  „Sołtyski i liderki wiejskie” 

(WSS pełniło rolę Partnera)

Źródło finansowania:  współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu.

Czytaj więcej...

„ABC edukacji ekologicznej”

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2664

kwiecień 2006 - marzec 2007 r.  - „ABC EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

Źródło finansowania: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację na realizację programu składało się opracowanie, przygotowanie do druku, wydrukowanie i rozesłanie sześciostronicowych wkładek, będących częścią „Gazety Sołeckiej” na temat edukacji ekologicznej pod wspólnym tytułem - „ABC EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”.

Czytaj więcej...

„Bezpieczne wakacje na wsi”

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2908

maj 2006 – lipiec 2006 r. „Bezpieczne wakacje na wsi”. 

Źródło finansowania: „Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. 

Projekt adresowany był do uczniów klas III – V szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i miejsko - wiejskich powiatu konińskiego oraz do rodziców, opiekunów 

i nauczycieli tych dzieci. Miał na celu zwiększenie wśród dzieci z terenów wiejskich oraz ich opiekunów wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania a w szczególności bezpiecznej i rozsądnej pomocy dzieci w pracach gospodarskich oraz spędzania czasu wolnego podczas wakacyjnego wypoczynku.

 

„Gmina czysta i przyjazna”

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2807

marzec 2005 – luty 2006 r. - „GMINA CZYSTA I PRZYJAZNA”

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W ramach projektu w „Gazecie Sołeckiej” ukazywały się sześciostronicowe publikacje pod wspólnym tytułem „GMINA CZYSTA I PRZYJAZNA”. Celem przedsięwzięcia było pokazanie, co w dziedzinie ekologii robią konkretne gminy. Na łamach pisma przedstawiliśmy je jako wzór do naśladowania, co z pewnością pobudziło inne gminy do wzmożonej aktywności inwestycyjnej w dziedzinie ochrony środowiska. Pokazaliśmy gminom, że realizacja przemyślanej polityki w tej dziedzinie zwiększy ich atrakcyjność i wpłynie dodatnio na popularyzację turystyki wiejskiej oraz dodatkowo stworzy nowe miejsca pracy.