• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„Bezpieczne wakacje na wsi”

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 2940

maj 2006 – lipiec 2006 r. „Bezpieczne wakacje na wsi”. 

Źródło finansowania: „Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. 

Projekt adresowany był do uczniów klas III – V szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i miejsko - wiejskich powiatu konińskiego oraz do rodziców, opiekunów 

i nauczycieli tych dzieci. Miał na celu zwiększenie wśród dzieci z terenów wiejskich oraz ich opiekunów wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania a w szczególności bezpiecznej i rozsądnej pomocy dzieci w pracach gospodarskich oraz spędzania czasu wolnego podczas wakacyjnego wypoczynku.