• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju"

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 2722

czerwiec 2007 r. - marzec 2008 r. -  „EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

Źródło finansowania:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.      

W ramach projektu w „Gazecie Sołeckiej” ukazało się sześć wkładek tematycznych pod wspólnym tytułem „EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”. Każda sześciostronicowa wkładka składała się z publikacji zamieszczonych w dwóch kolejnych numerach „Gazety Sołeckiej”. Celem przedsięwzięcia było pokazanie mieszkańcom wsi, sołtysom i innym liderom samorządowym, a także wspólnotom lokalnym na czym polega zrównoważony rozwój, jakie działania edukacyjne trzeba podjąć aby wieś, gmina, region rozwijały się zgodnie z zasadą ekorozwoju. Przedstawiliśmy dobre przykłady ekologicznych inwestycji i projektów gminnych i ponad gminnych. Pokazaliśmy władzom samorządowym w jaki sposób zwracają się nakłady finansowe wydane na ekologię i edukację społeczeństwa.