• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


„Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 4145

maj 2011 – grudzień 2012 r. – „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedsięwzięcie ma przyczyniać się do mobilizacji i zachęcenia kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym tj. 

 

• szkolenia nt. przeciwdziałania dyskryminacji i promocji równości Kobiet i Mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym oraz wolontariatu i aktywizacji społecznej kobiet (15 szkoleń ośmiogodzinnych), 

• 6 edycji (3 dni = 24 godziny) zajęć warsztatowych poświęconych promocji przedsiębiorczości kobiet wiejskich w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. 

Działania informacyjno-promocyjne: 

• opracowanie i zamieszczenie 5 artykułów poświęconych tematyce projektu w miesięczniku „Gazeta Sołecka” 

• przygotowanie debaty w telewizji lokalnej z udziałem ekspertów/trenerów oraz liderów i liderek lokalnych. 

Realizacja celów projektowych jest wsparta przez opracowanie i druk 600 egzemplarzy publikacji nt. aktywizacji i wzmacniania roli kobiet wiejskich w lokalnych społecznościach Publikacja ma na celu promocję kobiet w środowiskach wiejskich poprzez zapoznanie z możliwościami ich rozwoju osobistego bez ograniczeń wynikających z płci, miejsca zamieszkania czy statusu ekonomicznego.