• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


100 mln zł na strefy aktywności w gminach

Drukuj
Utworzono: 22 wrzesień 2017 Odsłony: 2283

W styczniu 2018 r. ruszy nabór wniosków w ramach nowego rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. samorządy. Rząd liczy, że w całym kraju powstanie nawet 3 tys. obiektów.

informacja z serwisu: http://samorzad.pap.pl

 "Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ruszy od 1 stycznia 2018 roku. Mają służyć dzieciom, rodzinom, młodzieży, seniorom" - po-wiedziała premier Beata Szydło, która w czwartek wraz z szefem resortu Witoldem Bańką przedstawiła projekt.

"To program skierowany do wszystkich pokoleń. Mamy nadzieję, że na tych placach zabaw będą spotykali się dziadkowie, dzieci i wnukowie. To będzie miejsce rekreacji i spotkań całych rodzin, gdzie będą spotykać się przyjaciele, a młodzież i osoby starsze będą spędzać czas. Po to robimy, ale także, by zadbać o zdrowie i kondycję Polaków" - dodała szefowa polskiego rządu.

Na program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, resort sportu zamierza przeznaczyć w ciągu dwóch lat 100 mln zł. Ministerstwo szacuje, że dzięki tym środkom na terenie całego kraju powstanie nawet 3 tys. ogólnodostępnych obiektów dla rodzin.

Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, odpoczynku i rekreacji. W strefie znajdować się będzie sprawnościowy plac zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej, strefa relaksu i gier.  Strefy poprzez podejmowanie aktywności fizycznej mają sprzyjać integracji społecznej. 

Wielofunkcyjne strefy aktywności - jak wynika z badań zleconych przez resort sportu i tury-styki – znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Otwarte Strefy Aktywności są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. 

W ramach programu możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na budowę stref w dwóch wariantach.

Wariant podstawowy obejmuje siłownię plenerową i strefę relaksu. Wycena obiektu szacowana jest na 50 tys. zł. 

„Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach” – poinformował resort. 

Wariant rozszerzony, dodatkowo obejmuje sprawnościowy plac zabaw oraz ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Wartość tego obiektu szacunkowo wycenia się na 100 tys. zł. 

„Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach” – podkreślono w komunikacie. 

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i podmioty mające osobowość prawną (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe). 

Według zapowiedzi przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref. 

Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane od stycznia 2018 roku.