• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Najlepsze były Krzykosy

Drukuj
Utworzono: 28 maj 2013 Odsłony: 3593

Sołectwo Krzykosy gm. Kłodawa zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.  Konkurs skierowany był do sołectw  z terenu województwa opolskiego i wielkopolskiego. Uroczystość odbyła się w Licheniu w ramach konferencji Wiejska Polska. 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyła ustawa o funduszu sołeckim, promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości i aktywizacja wiejskiej społeczności. Konkurs był zrealizowany w dwóch kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego  oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. W terenu województwa wielkopolskiego zgłoszono 54 wnioski, a z terenu woj. opolskiego 27.

Pierwsze miejsce z terenu województwa wielkopolskiego zdobyło sołectwo Krzykosy gm. Kłodawa, drugie sołectwo Głogowa gm. Kłodawa, a trzecie sołectwo Linie gm. Lwówek.  Natomiast kategorię najaktywniejszy mieszkaniec wsi wygrała Beata Tomczak z sołectwa Świątniki gm. Mosina oraz Ryszard Kluj sołectwo Grójec Mały gm. Siedlec. Trzecie miejsce zdobył Jan Cicharski z Chlebowa gm. Miłosław.  Przyznano również wyróżnienia  dla sołectwa Roszkowo gm. Miejska Górka, Mochy gm. Przemęt oraz Świątniki gm. Mosina. 

-  Wasze działania są przykładem dla innych. To najlepszy sposób na zaangażowanie innych środowisk do działania – dobre praktyki. A naszym obowiązkiem jest stwarzanie Wam odpowiednich warunków do pracy – powiedział na wręczeniu nagród Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes KSS. 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. „Aktywnie dla dobra wspólnego”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Opolskim Urzędem Wojewódzkim. 

  
  • glogowa
  • krzykosy
  • ludzie
  • poczatek
  • tomczak
  • zfs
  • zfs2