• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Spotkanie Zarządu i Komisji

Drukuj
Utworzono: 06 marzec 2018 Odsłony: 2495

Podczas zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w dniu 26 lutego, omówiono działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2017 r. Dyskusja objęła również plany na 2018 rok, a są to:

• Promocja prenumeraty: Gazeta Sołecka oraz Poradnik Radnego i Sołtysa.
• Specjalne, marcowe wydanie „Gazety Sołeckiej” z okazji 20-lecia powstania samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
• Kontynuacja współpracy i projektu „Sołectwo na plus”.
• Propagowanie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
• Promocja portalu naszawioska.pl za pomocą, którego społeczności wiejskie mogą bezpłatnie zakładać swoje strony internetowe w oparciu o wypracowany szablon.
• Organizacja XXIII Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w Sompolnie w dniu 4 sierpnia.
• Organizacja i rozstrzygnięcie Konkursu „Sołtys Roku” – zgłoszenia do 20.03.2018 r.
• XXVI Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu oraz Finał konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” woj. wielkopolskiego w Licheniu – 1 lipca.
• Współpraca z BGŻ, INEA, TUW, PTAK i innymi stałymi partnerami.
• Wyszukiwanie możliwości grantowych i składanie projektów.
Na zakończenie omówiono udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepodległa i inspirująca wieś polska” organizowanej przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza i gminę Nadarzyn. Konferencja organizowana jest przy okazji Dnia Sołtysa w  dniu 9 marca 2018 roku.