• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Podsumowanie projektu „Twórcze poznania”

Drukuj
Utworzono: 22 grudzień 2017 Odsłony: 3014


Zachęcamy do lektury artykułu w grudniowym wydaniu „Gazety sołeckiej” podsumowującego projekt „Twórcze poznania” realizowanemu dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„Casting” w Kłodawie
Grudzień to miesiąc kulminacyjny dla projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów pn. „Twórcze poznania”. Realizacja działań możliwa jest dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że jego odbiorcami są mieszkańcy gminy Kłodawa w powiecie kolskim. Od wiosny, uczestnicy wielopokoleniowej, 21-jedno osobowej grupy spotykali się na warsztatach teatralnych. To bardzo pracowity i trudny czas gdyż musieli dzielić swoje codzienne obowiązki z niecodziennym zaangażowaniem w działania artystyczne.
Podczas cyklu zajęć zespół przygotował społeczny spektakl teatralny. Zajęcia poświęcone były przybliżeniu jego uczestnikom wiedzy w zakresie profesjonalnego aktorstwa. Wszyscy pracowali nad emisją głosu, poprawną dykcją, odpowiednią postawą ciała, wyczuciem przestrzeni scenicznej. Grupa opracowała scenariusz spektaklu według własnych pomysłów i potrzeb, dokonała podziału ról i zaplanowała scenografię. Praca nad scenariuszem była okazją do wszechstronnego, wzajemnego poznania się uczestników. To był czas na wysłuchanie indywidualnych historii, ale także wspólne działania, dialog dyskusję, ćwiczenie się w komunikacji i osiągania kompromisów, podejmowanie decyzji, utożsamianie się z innymi, dokonywanie łatwiejszych i trudniejszych wyborów, radzenie sobie z konfliktami. Zajęcia były okazją do przećwiczenia kompetencji emocjonalnych i społecznych, które ujawniły się często w wyniku sprzeczności między interesem jednostki i grupy. Zespół pracował w oparciu o własne historie, wydarzenia z wykorzystaniem elementów teatru dramatycznego, tańca, śpiewu, projekcji video i instalacji wizualnych. Realizując to działanie uczestnicy dążyli aby przedstawienie „wyrosło” ze społeczności, sięgało do tradycji, obyczajów, lokalnej gwary i muzyki. By jednoczyło ludzi wokół tego, co odchodzi w zapomnienie bądź może stanowi lokalny problem, który warto wspólnie rozwiązać. Grupa otrzymała profesjonalne wsparcie ze strony prowadzącej warsztaty, pani Elżbiety Łuczak oraz opiekę koordynatora lokalnego, pani Ewy Ochędalskiej. 
Już od pierwszych warsztatów grupa wykazywała wyraźny potencjał, bardzo dobrze ze sobą współpracowała i była żywo zainteresowana proponowanymi zadaniami teatralnymi. Ćwiczenia dramowe ujawniły kreatywność, zarówno indywidualną, jak i zespołową. Ponadto, w efekcie „burzy mózgów”, uczestnicy współtworzyli projekt scenariusza. Wymiana spostrzeżeń po przeprowadzonych zajęciach ujawniła ciekawość teatralną uczestników, ich zapał do dalszej pracy oraz entuzjazm wobec tematyki powstającego spektaklu teatralnego. Kolejne zajęcia były zorientowane na obserwację predyspozycji, kreatywności i ekspresji uczestników, zarówno indywidualnie, jak i w interakcjach z innymi. Pozwoliło to na wyłonienie swoistych typów charakterologicznych, co z kolei było niezwykle istotne w konstruowaniu scenariusza odpowiadającego potrzebom grupy, a także w obsadzie ról. W trakcie zajęć panowała twórcza i wesoła atmosfera. W miarę ich upływu uczestnicy otwierali się na siebie, coraz śmielej angażowali się w zadania, wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Ciekawym spostrzeżeniem było to, iż w wielu przypadkach uczestnicy, oceniając swój nastrój przed i po zakończeniu zajęć za pomocą koloru, potrawy i instrumentu, zmienili ocenę na bardziej wyrazistą, energiczną i radosną, np. kolor brązowy zmienił się na „wściekły” pomarańczowy, potrawy stały się bardziej pikantne, a instrumenty głośniejsze.  Gdy przyszedł moment wytężonej pracy nad scenariuszem uczestnicy z niezwykłym zaangażowaniem brali czynny udział w tworzeniu jego szkieletu. Zarysował się układ i koncepcja poszczególnych scen. Ponadto, mieli dużą swobodę w wyborze i określaniu charakteru swojej postaci. Improwizacje wokół motywów spektaklu zarówno w grupach, jak i indywidualne ujawniły radość twórczą i ciekawe podejście do tematu oraz dostarczyły wiele nowych pomysłów i rozwiązań. Zajęciom towarzyszyła atmosfera zabawy i kreatywnych poszukiwań. Tak oto powstała pierwsza część scenariusza. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować wizję własnej postaci. Gdy po raz pierwszy pracowali z tekstem scenariusza ogromny nacisk kładli na dykcję i intonację. Ich pierwsze spotkania ze sceną z pewnością nie były łatwe. Dopiero wówczas zapoznali się ze specyfiką, nie łatwej, pracy aktorskiej. Uświadomili sobie jak ważny jest ruch, zagospodarowanie przestrzeni i współobecność na scenie. Warsztaty te ujawniły u kilku uczestników swoistą barierę nieśmiałości przed występami publicznymi, a także zasygnalizowały potrzebę wzmożonej pracy indywidualnej, która uświadomiła uczestnikom, czym jest kreacja aktorska i jak oddzielać ją od prawdziwego ja.
Krótko o spektaklu
„Uwaga, uwaga! Mieszkańcy Kłodawy i terenów pobliskich…” Od takich słów zaczyna się „Casting” - spektakl  opowiadający historię przygody mieszkańców małego miasteczka z tzw. „wielkim światem”.
Pewnego dnia w prowincjonalnej mieścinie pojawiają się gwiazdy polskiego show-biznesu i zapraszają na… casting do reklamy. Zgłasza się cała rzesza uczestników mających nadzieję wybić się, zaistnieć tu i ówdzie albo przynajmniej tu i teraz! Bardzo szybko okazuje się jednak, że kandydaci są tylko dodatkiem do show gwiazd, których nadrzędnym celem jest promowanie siebie i wywiązanie się z zawartych kontraktów. Finałem całego przedsięwzięcia ma być reklama lokalnego PRODUKTU… na kształt tych emitowanych w porach największej oglądalności. W całe  przedsięwzięcie zaangażowany jest reżyser-artysta, którego wizje i aspiracje zostają zmiażdżone w starciu z materialistycznym usposobieniem producenta. Czasu jest niewiele. Reklama musi powstać, a o tym, jaki będzie jej  kształt zadecyduje ostatecznie reżyser. Czy zdoła przeciwstawić się producentowi, czy  też zaprzeda się złotemu cielcowi?
Spektakl „Casting”  podejmuje próbę satyrycznego spojrzenia na kreowany przez media świat, na  pseudowartości, którym ulega człowiek XXI wieku. Niejako „przy okazji” twórcy projektu przemycają  do spektaklu elementy lokalnej kultury i tradycji, podkreślając tym samym swoją tożsamość na tle współczesnego medialnego bełkotu.
Zapraszamy wszystkich, którzy mają taką możliwość, do obejrzenia spektaklu na żywo w dniu 28 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Wkrótce na naszej stronie internetowej (wss.konin.pl) zamieścimy plakat ze szczegółami programu Gali Finałowej. Podczas gali będzie miało miejsce uroczyste przedstawienie spektaklu teatralnego. Twórczy efekt końcowy pracy grupy da szansę dotarcia z przesłaniem do szerszej publiczności poprzez nagranie udostępnione w internecie. Wspólny sukces będzie okazją do świętowania, co będzie sprzyjało zacieśnianiu więzi i tworzeniu pomysłów na kolejne inicjatywy. Celem spotkania finałowego będzie również podziękowanie i nagrodzenie za zaangażowanie i aktywność, wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu. Gala odbędzie się z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców i prasy. Po przedstawieniu spektaklu teatralnego, odbędzie się panel wymiany emocji, podczas którego uczestnicy projektu, opowiedzą o zdobytych doświadczeniach, emocjach, wrażeniach jakie towarzyszyły im w trakcie udziału w zajęciach oraz podczas pracy w na scenie.
„Teatr jest dobrą i potrzebną formą pracy w małych społecznościach lokalnych” to refleksja końcowa zespołu projektowego na zakończenie działań. Sukces końcowy i w pełni osiągnięte rezultaty to zasługa prowadzących warsztaty i koordynatora lokalnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim „aktorom” i życzymy dalszych pomysłów na realizację nowo odkrytej pasji bo teatr i wchodzenie w różne role są naturalne dla człowieka i bliskie naszej kulturze.