• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Podsumowanie w Kole

Drukuj
Utworzono: 12 grudzień 2017 Odsłony: 2642

11 grudnia, w Urzędzie Gminy w Kole, odbyły się ostatnie warsztaty programowania połączone z podsumowaniem projektu „Świetlicowe ATR-akcje” organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów dzięki dofinansowaniu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, 18 osób, prowadząca warsztaty Maria Nowak, Zastępca Wójta Gminy Koło – Mariusz Rybczyński, przewodnicząca Rady Gminy Teresa Bilińska oraz zaproszeni goście: Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski i kierownik projektu – Grażyna Sędziak. 
Podczas spotkania wszyscy dzielili się emocjami jakie towarzyszyły im w trakcie udziału w projekcie. 55 godzin warsztatów kompetencyjnych, strategicznych, programowania oraz debat miało pozytywny wpływ na rozwój osobisty uczestników. A byli to zaangażowani liderzy, sołtysi i przedstawiciele władz lokalnych. Przełożyło się to na sukces etapu testowania, po którym mieszkańcy nabrali apetytów do dalszych wspólnych przedsięwzięć. Przypomnijmy, że w Dąbrowie zorganizowali oni spotkanie integracyjne przy ognisku a w Ochlach Święto Ziemniaka. To bardzo oryginalne i angażujące pomysły a w praktyce okazało się, że nie wymagają specjalnie dużych środków finansowych ale moc energii organizacyjnej.
Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie, który dodał skrzydeł do dalszej działalności. Podkreślali jak ważną rolę pełnią pozytywne kontakty między mieszkańcami i wspólna chęć działania na rzecz innych. Trzeba tylko znaleźć sposób na pobudzenie osób, które na co dzień zagonione są swoimi sprawami i pracą. Społeczności wiejskie mają jednak większe szanse na przełamanie nieufności i integrację. Wspólne działania dają wiele satysfakcji bo odpowiadają na naturalne potrzeby ludzkie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy  otrzymali  upominki oraz certyfikaty potwierdzające ich kilkumiesięczne zaangażowanie.