• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Podsumowanie projektu w Turkowicach

Drukuj
Utworzono: 07 grudzień 2017 Odsłony: 2393

6 grudnia odbyły się ostatnie warsztaty programowania połączone z podsumowaniem projektu „Świetlicowe ATR-akcje” organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów dzięki dofinansowaniu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uczestnicy projektu zdecydowali o zorganizowaniu ostatnich warsztatów w świetlicy wiejskiej w Turkowicach. Gmina dysponuje całą siecią nowych lub odremontowanych świetlic gdyż w odpowiednim czasie skorzystała ze środków unijnych rozdysponowywanych przez Urzędy Marszałkowskie. Dzięki udziałowi w projekcie powstał całoroczny programu aktywności,  który ożywi te świetlice.
Celem proponowanych działań było znalezienie pomysłów w odpowiedzi na problemy do czego świetlica ma we wsi służyć? Jakie funkcje ma spełniać? Jak organizować jej działalność? W ten sposób świetlice mają szansę wypełnić się aktywnościami, które częściowo już zostały przetestowane i spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie, który otworzył ich na kreatywne myślenie. Podkreślali jak ważną rolę pełnią pozytywne kontakty między mieszkańcami i wspólna chęć działania na rzecz innych.
Sieciowanie świetlic wiejskich w gminnych centrach kultury, partnerstwa publiczno-społeczne, dzierżawa obiektów na cele kultury i integracji, kształcenie animatorów pracy na terenach wiejskich, popularyzacja dobrych praktyk to tylko niektóre z możliwych rozwiązań. Świetlice wiejskie mogą zarabiać na weselach. Gorzej jeśli świetlica ma być wyłącznie miejscem „zarobku”. Wówczas przestaje być centrum kultury i integracji społeczności lokalnej. Staje się infrastrukturą pod wynajem. Projekt „Świetlicowe ATR-akcje” był odpowiedzią na istniejący problem oraz dobrym przykładem dla innych gmin, które mogły być tylko obserwatorami. Chcemy aby istniejąca infrastruktura żyła i ożywiała aktywność społeczności wiejskiej dla wspólnego dobra.
Wszyscy zgromadzeni na sali uczestnicy otrzymali upominki i certyfikaty z rąk Wójta Gminy Karola Mikołajczyka i Prezesa Honorowego WSS Ireneusza Niewiarowskiego. Duże podziękowania należą się Marii Nowak, która pełniła rolę trenera oraz Ewelinie Pietrzak koordynatora lokalnego. Wszyscy przyczynili się do sukcesu projektu.