• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Podsumowanie projektu w Rzgowie

Drukuj
Utworzono: 05 grudzień 2017 Odsłony: 2209

4 grudnia odbyły się ostatnie warsztaty programowania połączone z podsumowaniem projektu „Świetlicowe ATR-akcje” organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów dzięki dofinansowaniu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, 18 osób, prowadząca warsztaty Maria Nowak, Wójt Gminy Rzgów – Grzegorz Maruszak, gospodarz spotkania, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku  -  Iwona Maziarz oraz zaproszeni goście: kierownik projektu – Grażyna Sędziak,   Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski oraz koordynator lokalny – Jolanta Szaraszek na co dzień Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Rzgów.
Podczas spotkania uczestnicy podzielili się emocjami jakie towarzyszyły im w trakcie udziału w projekcie. Największą atrakcją okazały się etapy testowania gdzie sołectwo w Osieczy zorganizowało „Kuchenne rewolucje z ziemniakiem w roli głównej”  a sołectwo Sławsk „Mam talent”. Obydwa przedsięwzięcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy licznie przybyli na imprezy. To bardzo oryginalne i angażujące pomysły a w praktyce okazało się, że nie wymagają specjalnie dużych środków finansowych ale moc energii organizacyjnej.
Grupa uczestników projektu z gminy Rzgów to niezwykle silne osobowości. Liderzy, którzy gotowi są do działań choć na co dzień napotykają na różne trudności. Potrafią wykorzystać istniejącą infrastrukturę do zaplanowanych działań. Ponadto mogą liczyć na przychylność i współpracę z samorządem gminnym i podległymi jednostkami publicznymi, które chętnie użyczają swoich lokali.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy  otrzymali  upominki oraz certyfikaty potwierdzające kilkumiesięczny udział w projekcie.