• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Podsumowanie projektu w Olszówce

Drukuj
Utworzono: 01 grudzień 2017 Odsłony: 2015

27 listopada odbyły się ostatnie warsztaty programowania połączone z podsumowaniem projektu „Świetlicowe ATR-akcje” organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów dzięki dofinansowaniu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, prowadząca warsztaty Maria Nowak, Wójt Gminy Olszówka – Włodzimierz Fraszczyk oraz zaproszeni goście: Kierownik projektu a zarazem Dyrektor Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów –Grażyna Sędziak,   Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski oraz Dyrektor Generalny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Siwiński.
Spotkanie było okazją do wyrażenia emocji towarzyszących działaniom projektu. A przypomnijmy, że od wiosny 2017 roku uczestnicy brali udział w:
• warsztatach kompetencyjnych wzmacniających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inwencję i kreatywność uczestników projektu;
• debatach diagnozujących i mobilizujących potencjał mieszkańców;
• warsztatach strategicznych animujących aktywność i integrację społeczną;
• czterech etapach testowania przyczyniających się do wzrostu i rozwoju aktywności społecznej oraz wzrostu poczucia przynależności do lokalnej społeczności;
• warsztatach programowania, które sformułowały całoroczny program aktywności z wykorzystaniem świetlic i innych przestrzeni w sołectwach.
W sumie zajęło im to 55 godzin warsztatów oraz kilkadziesiąt kolejnych na przygotowanie etapów testowania.
Z relacji odbiorców wynika, że ten niezwykle zajmujący projekt pobudził nie tylko uczestników bezpośrednich ale i w pozostałych mieszkańców do chęci przeżywania wspólnych inicjatyw. Wszyscy podkreślali jak ważną rolę w małych społecznościach pełni zwyczajne „bycie razem”. Tworząc prawdziwą wspólnotę wyzwalają się pozytywne emocje, które nakręcają do działania dla dobra powszechnego. Łatwiej wówczas nakreślać plany rozwoju miejscowości, decydować o funduszu sołeckim a nawet zrzeszać się i pozyskiwać większe fundusze zewnętrzne. Wspólnym celem staje się bowiem dobro sołeckie. Wójt Włodzimierz Fraszczyk podsumowując i dziękując za przeprowadzenie projektu na terenie jego gminy powiedział metaforycznie „Olszówka to trujący grzyb ale gdy się go podda stosownej obróbce powstaje coś naprawdę dobrego”. Podziękowań nie było końca. Uczestnicy  otrzymali  upominki oraz certyfikaty a następnie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.