• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Integracja podczas testowania w Dąbrowie

Drukuj
Utworzono: 12 październik 2017 Odsłony: 2200

W dniu 7 października, uczestnicy projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów „Świetlicowe ATRakcje” z gminy Koło, w sołectwie Dąbrowa, przetestowali swoje możliwości integracyjne. Kilkudziesięciu mieszkańców w różnym wieku od 2 lat do 75 lat, w tym całe rodziny jak i osoby indywidualne, wraz z Wójtem Gminy oraz miejscowym radnym spotkali się w świetlicy wiejskiej.

W pobliżu rozpalono ognisko, które przyciągało swym ciepłem niczym dom swoich mieszkańców. Stało się swoistym symbolem życzliwości dla całej wspólnoty lokalnej. Złe warunki atmosferyczne nie były przeszkodą w przeżywaniu radości wspólnego spędzania czasu. Spotkanie rozpoczęło się o 15.30 i w miarę upływu czasu  gromadziło coraz większą ilość osób. Wcześniej wszyscy mieszkańcy otrzymali zaproszenie w formie okólnika, natomiast goście byli zaproszeni indywidualnie. Wspólna integracja zakończyła się bardzo późnym wieczorem. Oprawą organizacyjną zajęły się panie, które uczestniczą w projekcie "Świetlicowe ATRakcje" a teraz miały okazję przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Jeden z mieszkańców obsługiwał sprzęt grający, który stanowił miłe tło podczas sołeckich deliberacji. W programie znalazły się: wspólne pieczenie kiełbasek i ziemniaków przy ognisku, śpiewy piosenek przygotowanych w specjalnym śpiewniku, tańce przy muzyce odtwarzanej z magnetofonu oraz biesiada przy stole w świetlicy. Mieszkańcy Dąbrowa rozpoczęli proces integracji a to jest duży krok w przyszłość do podejmowania wielu wspólnych inicjatyw.