• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Twórcza Kłodawa

Drukuj
Utworzono: 24 wrzesień 2007 Odsłony: 2337

Mieszkańcy gminy Kłodawa w powiecie kolskim odkrywają swoje kreatywne możliwości podczas udziału w projekcie pn. „Twórcze poznania”. To kolejny pomysł Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów na uaktywnienie społeczności w małych lokalizacjach poprzez zaproponowanie wspólnych, cyklicznych aktywności. Realizacja działań możliwa jest dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ideą projektu jest wzrost ekspresji kulturalnej wśród społeczności z gminy Kłodawa oraz stwarzanie przestrzeni do integracji i aktywizacji mieszkańców. Zrealizowana w ramach projektu wspólna inicjatywa, ma służyć temu aby uczestnicy mieli okazję ze sobą współpracować, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniem oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od ich wieku, pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Projekt odpowiada na problem małej aktywności kulturalnej, społecznej mieszkańców, poczucia izolacji seniorów i braku akceptacji w środowisku. Jest zachętą do współpracy zespołowej, która zaowocuje realizacją działań artystycznych. W trakcie dziesięciu miesięcy, uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach pozwalających im rozwinąć i nabyć nowe umiejętności, niezbędne w przygotowaniu wspólnego dzieła, którym będzie społecznościowy spektakl teatralny. Do działań wykorzystana jest istniejącą infrastruktura społeczna oraz potencjał intelektualny seniorów, przedstawicieli młodego pokolenia i osób w średnim wieku.

Uczestnicy to ponad 20-sto osobowa grupa międzypokoleniowa. Jeszcze przed wakacjami odbyły się pierwsze warsztaty integracyjno-rozwojowe prowadzone metodą dramy. Krótka ale energetyczna i zaskakująca rozgrzewka w postaci tego rodzaju spotkań to bardzo pożyteczne „ożywienie” (na początku przygody z projektem), po którym uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali kolejnych zadań i wspólnej pracy podczas zaplanowanej jesiennej serii 8 zajęć teatralnych. Wszystko to za sprawą trenerki pani Olgi Stobieckiej-Rozmiarek, która dzięki aktywnym zajęciom dramowym, wprowadziła uczestników w „świat niesamowitych” przeżyć. Szybko nawiązali kontakt ze sobą, chętnie z ogromnymi pokładami pozytywnej energii brali udział w  proponowanych ćwiczeniach. To spotkanie było pretekstem do wyznaczenia kierunków działań. Osoby uczestniczące miały okazję poznać się nawzajem, przyjrzeć się własnym zasobom. Zastosowane ćwiczenia rozwijały umiejętności ekspresji i komunikacyjne zarówno werbalne jak i pozawerbalne. Zastosowane metody rozpoczęły proces poznawczy i integracyjny. Zaczęły tworzyć się relacje w grupie. Wraz z uczestnikami zbudowano warunki do dobrej pracy w grupie. Osoby uczestniczące określiły ramy dobrej współpracy w kontrakcie grupowym. Wykazali się dużą otwartością i ciekawością na siebie. Chciały dzielić się sobą jak i słuchać innych. 

Zastosowane ćwiczenia dramowe zbliżyły ludzi do siebie, skróciły dystans. Uczestnicy dużo dowiedzieli się na swój temat, odkryli na nowo własny potencjał. Grupa ćwiczyła też poprzez dramę współpracę zespołową, uważność na inne osoby, aktywne słuchanie. Podczas „bloku pracy z pomnikami” oswajali się w pracy ze sobą, nabywali odwagi do ekspresji w swojej międzypokoleniowej grupie i doświadczyli proces wspólnego tworzenia. Dzięki technice „Teatr Obrazu” zgłębiali kwestie relacji w zróżnicowanej wiekowo grupie, tego co obydwie strony mogą sobie wzajemnie dać, czego potrzebują i czego się obawiają.

W podsumowaniu dało się słyszeć następujące, pełne uniesienia stwierdzenia: „było radośnie”, „wspaniała zabawa”, „tyle spontaniczności”, „naprawdę się poznaliśmy”, „było twórczo” i wiele innych pozytywnych reakcji. Osoby z grupy dorosłych docenili obecność młodzieży, jej energię i zaangażowanie. Jeden z nastolatków,  podkreślił, że się zaskoczył ponieważ „poznani seniorzy to wbrew wszelkim stereotypom, silne, aktywne i chętne do zabawy osoby”. Z obserwacji pani Olgi wynika, że grupa entuzjastycznie przyjęła projekt dlatego tak chętnie angażuje się i współpracuje. Czuć różną energię. Uwidocznili się pierwsi liderzy podczas gdy inni  bardziej wolą słuchać oni już zastanawiają nad tym, jaki spektakl będą robić. Ważnym czynnikiem budującym tożsamość grupową i odpowiedzialność za grupę, było dzielenie się potrzebami wobec grupy i stworzenie kontraktu grupowego.

Warsztaty zachęciły wszystkich do dalszej pracy, rozbudziły artystyczne apetyty na kolejne zajęcia. Od września grupa uczestniczy w warsztatach teatralnych, podczas których przygotuje społeczny spektakl. Zostanie opracowany scenariusz dzieła według własnych pomysłów i potrzeb, dokona się podział ról, będzie zaplanowana scenografia inne niezbędne aspekty w zależności od pojawiających się potrzeb.

Przedstawienie „wyrośnie” ze społeczności, sięgnie do tradycji, obyczajów, lokalnej gwary i muzyki. A być może zaprezentuje lokalny problem, który warto wspólnie rozwiązać. Profesjonalne wsparcie będzie zapewnione ze strony trenera warsztatów i zespołu projektu. Na zakończenie, późną jesienią, podczas gali finałowej, połączonej z „panelem wymiany emocji” mieszkańcy gminy wraz z zaproszonymi gośćmi będą świadkami tego przedstawienia. Wspólny sukces będzie okazją do świętowania, co będzie sprzyjało zacieśnianiu więzi i tworzeniu pomysłów na kolejne inicjatywy.

 

Wywiad z koordynatorem lokalnym w 1,26 minucie reportażu