• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Finał Konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drukuj
Utworzono: 18 lipiec 2017 Odsłony: 3167

Finał kolejnej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbył się 9 lipca 2017 r. w Domu Pielgrzymka Arka w Licheniu, podczas corocznie organizowanej konferencji „Wiejska Polska”. Konkurs po raz piąty realizowany był przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Witając gości Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS podsumował ostatnie lata funkcjonowania funduszu sołeckiego. Poinformował m.in, że obecnie korzysta z niego blisko 70 procent polskich gmin.
- Fundusz sołecki jest pierwszym masowo realizowanym budżetem partycypacyjnym w Polsce, buduje umiejętność współpracy, kooperacji. Wywołuje również dyskusję i pokazuje sposób i kondycję zarządzania w gminie. W 2009 roku mieliśmy 1178 gmin realizujących fundusz, a obecnie mamy już ich 1510, będzie ona zatem realizowany w ponad 27 600 sołectwach. Łącznie na realizację inicjatyw sołeckich gminy przeznaczą w 2017 r. 445 mln zł. Te dane pokazują skalę i zarazem wskazują na naszą odpowiedzialność za to, żeby były umiejętnie pomnażane i przyczyniały się do budowania kapitału społecznego – mówił prezes.
Następnie podsumowania kolejnej edycji konkursu dokonała tradycyjnie Przewodnicząca Komisji Konkursu Pani Arleta Jaśniewicz, która podkreślała, że inicjatywa ta daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają. Konkurs przyczynia się do poznania historii miejsca zamieszkania i regionu, tradycji ludowych, tradycji kulinarnych, a co najważniejsze pobudza mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.

Konkurs realizowany jest w II kategoriach:
I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego,
II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.


W kategorii I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:

I miejsce zajął projekt pn.: „Kiermasz umiejętności, dziedzictwa i talentów”. Inicjatywę tą zrealizowali mieszkańcy sołectwa Spławie w gminie Golina.
Dyplom, statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową o wartości 4 300 zł przekazano członkom rady sołeckiej z  Panią Sołtys Anną Kapturską na czele, która przypomnijmy, za swoją działalność na rzecz sołectwa i mieszkańców otrzymała w zeszłorocznej edycji zaszczytne, pierwsze miejsce w kategorii Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
II miejsce przypadło w udziale sołectwu Wąchabno, w gminie Siedlec  za projekt pn.: „Powiększenie plaży w Wąchabnie, jako miejsca rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic”.
Dyplom i nagrodę w kwocie 3 300 zł wręczono sołtysowi Panu Zdzisławowi Kasprzakowi.
III miejsce zajął projekt pn.: „Nasze miejsce na Bielawach” zrealizowany w sołectwie Modła w gminie Rzgów. Dyplom i nagrodę o wartości 2 300 zł przekazano sołtysowi Panu Andrzejowi Pawlickiemu i towarzyszącym mu radnemu Grzegorzowi Gorzelańczykowi.
Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty:
„Święto Korbola” – ciekawe przedsięwzięcie z dynią w roli głównej, zrealizowane przez mieszkańców sołectwa Śródka w gminie Kleszczewo oraz projekt pn. „Budowa placu rekreacyjno- piknikowego w Siedlcu” sołectwa Siedlec w gminie Siedlec. Wsie również otrzymały nagrody finansowe o wartości 1 700 zł każda.
W kategorii II - Najaktywniejszy mieszkaniec wsi:

I miejsce zajął Pan Stefan Miedziński, Lider Odnowy Wsi Pasierby w gminie Pępowo. Otrzymał on dyplom oraz nagrodę finansową o wartości 1 400 zł. Dodatkowo Pan Stefan otrzymał, jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetkę „Sołecka Nike”.
II miejsce zajęła Pani Anna Stempin, sołtyska sołectwa Piaski w gminie Łęka Opatowska. Wartość jej nagrody finansowej wyniosła 1 200 zł.
III miejsce zajął Pan Radosław Kelm, sołtys sołectwa Kazimierz Biskupi w gminie Kazimierz Biskupi, któremu również wręczono dyplom i nagrodę finansową o wartości 1 100 zł.

Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłaszanym zwycięzcom towarzyszyła przygotowana prezentacja multimedialna, która w pigułce prezentowała zdjęcia laureatów obu kategorii. Uzupełnienie prezentacji stanowił krótki opis nagrodzonych, najciekawszych inicjatyw, którego dokonała przewodnicząca Komisji Konkursowej.


Nagrody, dyplomy dla laureatów i podziękowania dla wszystkich sołectw, które wzięły udział w konkursie wręczył Pan Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Marszałek przekazał sołectwom słowa uznania i podziękowanie za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw sołeckich, które służą aktywizacji mieszkańców wsi, wzajemnej współpracy i rozwojowi naszych małych ojczyzn. – Cieszę się, że tak wiele się dzieje na polskiej wsi, że staje się ona coraz piękniejsza i za sprawą środków, z których korzysta a przede wszystkim ludzi którzy pracują na jej rzecz. Sam jestem członkiem rady sołeckiej, dobrze się czuje w gronie sołtysów i jestem blisko naszych wspólnych spraw. To jeszcze bardziej angażuje mnie do pracy na rzecz środowisk wiejskich i małych ojczyzn – podkreślał Wicemarszałek.
Spotkanie było również okazją do uhonorowania Wójta Gminy Kawęczyn Pana Jana Nowaka Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego , którą wręczył Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Natomiast Medalionem im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej uhonorowano prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego. Wręczył go Pan Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Jolanta Nawrocka, członek Zarządu WIR.
Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką ciekawych prelekcji, które zaprezentowali zaproszeni goście. Pan Konrad Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przedstawił instrumenty i możliwości wsparcia aktywności społeczności wiejskiej i rozwoju lokalnego w województwie wielkopolskim oraz przybliżył działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Przykłady dobrych praktyk, niezwykłych sołeckich inicjatyw, które owocnie realizowane są na terenie województwa mazowieckiego przedstawiła uczestnikom w bardzo żywiołowej i niezwykle ciekawej prezentacji Pani Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza wspólnie z Panem Leszkiem Majczyną Wiceprezesem Stowarzyszenia. Wiadomym jest, że nic tak nie mobilizuje ludzi do działania, jak dobry przykład u sąsiada oraz zadowolenie mieszkańców, którzy wspólnie współdecydują o sprawach sołectwa. Promując  małe ojczyzny, mieszkańców, dobre relacje z samorządem lokalnych i innymi partnerami chcemy dowieść i utwierdzić środowiska wiejskie, że mimo wielu trudności, przeciwności można osiągnąć ogromny sukces.
Spotkanie przebiegło w miłej i niezwykle ekscytującej atmosferze. W związku z tym, iż konferencja była wydarzeniem towarzyszącym XXV Jubileuszowej Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich uczestnicy konferencji otrzymali wydaną przez KSS, specjalnie na tą okazję broszurę pt.: „25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bolesnej w Licheniu”.