• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Obrady w grudniu

Drukuj
Utworzono: 18 grudzień 2015 Odsłony: 3563

 

W grudniu, po raz ostatni  w tym roku, obradowali członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Spotkanie było okazją do podsumowania działań z 2015 roku oraz do planowania kolejnych na 2016 rok.

Pozytywnie oceniono wydarzenia oraz działania mijających miesięcy z rocznicą 25 lat Samorządności w tle. Dla WSS był to nie tylko rok wyborczy w strukturach ale również przyjęcie nowych członków czyli sołtysów wybranych przez społeczności wiejskie po ostatnich wyborach samorządowych. Wymagało to zaktualizowania bazy członków oraz sołtysów z całej Polski (ponad 40 tys. osób). Dla bezpieczeństwa i gwarancji kontynuacji działań, za ważne uznano prenumeratę „Gazety Sołeckiej” oraz „Poradnika Sołtysa i Radnego”. Wydawnictwa cieszą się uznaniem wśród stałych czytelników dlatego warto polecać je innym osobom i rozszerzać grono prenumeratorów. Ważnym wyzwaniem na przyszłość jest informatyzacja wsi i rozwój portalu naszawioska.pl. Omówiono również plany projektowe w ramach konkursów grantowych ogłaszanych na 2016 rok.