• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


O przyszłości obszarów wiejskich

Drukuj
Utworzono: 27 maj 2013 Odsłony: 3574

Przedstawiciele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów wzięli udział w konferencji Wiejska Polska. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi. W trakcie konferencji po raz pierwszy odbyło się również wyjazdowe Forum Debaty Publicznej organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

W auli PWSZ gości przywitał senator Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS. Senator poinformował, że pierwszy raz konferencja odbyła się dwa lata temu.

- Stawiamy sobie ambitne cele, chcemy rozmawiać, zadawać pytania, słuchać środowiska sołtysów i mieszkańców wsi.  Zależy nam na promocji liderów, chcemy, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami swoich małych ojczyzn – powiedział I. Niewiarowski.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 omówiona przez Zofię Szalczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskutowano również nad podejściem Leadera w okresie 2014-2020, rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność w różnych funduszach UE.  Tu dyskusję zaczął Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP.

- Wiążemy duże nadzieje z rozwojem lokalnym.  Rozmawialiśmy o tym już w ubiegłym roku w Licheniu .   Jesteśmy na tak, ale trzeba uniknąć wszelkich barier rozwojowych – stwierdził Hałasiewicz.

Zdaniem Urszuli Budzich-Szukała z FARNET podejście Leader uważane jest za bardzo skuteczne w rozwoju obszarów wiejskich – bardziej niż typowe działania zarządzane centralnie lub regionalnieNatomiast Janusz Bartczak, prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania omawiając Leadera w latach 2014-2020 wymienił główne zmiany.

Podczas konferencji Wiejska Polska odbyło się pierwsze wyjazdowe Forum Debaty Publicznej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Tę część spotkania poprowadził Andrzej Hałasiewicz , a tematy dotyczyły m.in funduszu sołeckiego, odnowy wsi, aktywizacji społeczności lokalnych na terenach popegeerowskich. Prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej omówił energetykę prosumencką. Dzień zakończyła prezentacja dobrych praktyk.

Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes KSS podsumował 4 lata działania Funduszu Sołeckiego. Poinformował, że do tej pory 54 % gmin wprowadziło FS. A wydano w sumie na różnego typu przedsięwzięcia 206 mln zł.

O Polskiej Sieci Najciekawszych Wsi mówił Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski.

- Tworzenie sieci  to możliwość ukierunkowania procesu odnowy, wykorzystania już powstałego dorobku   oraz działania na rzecz zachowania  wiejskiego zasobu kulturowego.  W tym celu stworzyliśmy stronę www.dziedzictwowsiopolskiej.pl.   Tego typu Sieci z powodzeniem działają we Francji, Belgi, Włoszech,  Hiszpanii, Kanadzie czy Japonii.   Prace nad utworzeniem sieci podjęła Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  Założenia koncepcji to :  sieć miejscowości                 o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności i jakości usług;  platforma wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;  metoda na zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w obrębie miejscowości – poinformował R. Wilczyński.

W trakcie forum omówiono również aktywizację społeczności lokalnych na terenach popegeerowskich.   Bardzo interesujący wątek podczas konińskiego Forum Debaty Publicznej poruszył prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.  Mówił o energetyce prosumenckiej.

- Rozpoczyna się proces przebudowy energetyki na prosumencką.  Macie teraz jako przedstawiciele obszarów wiejskich do odegrania wielką rolę.  Polega ona na wytwarzaniu energii w wielu rozproszonych i dostępnych lokalnie odnawialnych źródłach zamiast w scentralizowanych dużych elektrowniach. Takie podejście do energetyki ma dużo zalet – obniżenie cen przesyłu, wykorzystanie optymalne zasobów naturalnych, obniżenie wymaganych nakładów na infrastrukturę przesyłową i strat energii elektrycznej oraz odciążenie sieci, obniżenie emisji CO2. Namawiam do włączenia tego zagadnienia w perspektywę 2014-2020 – podkreślił Jan Popczyk.

W ramach prezentacji dobrych praktyk uczestnicy forum mogli zapoznać się z działalnością sołectwa Zgierzynka, gminy Prostki oraz sołectwa Opypy.  Kończąc Forum Debaty Publicznej Andrzej Hałasiewicz poinformował, że cały zapis debaty będzie dostępny na stronie www.prezydent.pl

 

Tradycyjnie debatę w Licheniu zakończyła Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Pielgrzymka rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych. W swoim przemówieniu w bazylice senator Ireneusz Niewiarowski , prezes KSS poinformował, że od przyszłego roku będzie się ona odbywać w lipcu. Po mszy, jak co rok, złożono kwiaty na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Zmiana terminu pielgrzymki związana jest ze śmiercią biskupa. Jego przyjaciele, wierni, sołtysi, członkowie stowarzyszeń sołeckich chcą w ten sposób uczcić jego pamięć.

 

 • hala
 • mini
 • reje
 • sala
 • sen
 • stosiko
 • tum
 • zby_5862
 • zby_6791
 • zby_7020
 • zby_7248 2
 • zby_7346
 • zby_7465
 • zby_7547
 • zby_7622
 • zby_7627ps