• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


,,Z tradycją w nowoczesność”

Drukuj
Utworzono: 19 maj 2013 Odsłony: 3436

 

Byli pionierami dawnego osadnictwa na naszych ziemiach, przewodzili wiejskim wspólnotom i troszczyli się o nie. Pilnowali przestrzegania prawa i stawali w zbrojnej potrzebie. Szanowano w nich przewodników i opiekunów swoich społeczności.  To wiemy o sołtysach z wielowiekowej polskiej tradycji. A kim są sołtysi dzisiaj? Czego od nich oczekujemy? Jak oni sami wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich wspólnot?

Odpowiedzi na te i podobne pytania znaleźć można w najnowszej, bardzo ciekawej publikacji wydanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, a opracowanej przez Ryszarda Jałoszyńskiego.  

Książka przygotowana została z okazji dwudziestolecia ruchu stowarzyszeń sołtysów w Polsce. Jest bogatą kroniką, rejestrującą inicjatywy i wydarzenia z ich udziałem.  Wydano ją w Koninie, albowiem to właśnie tutejsi sołtysi, tworząc przed laty Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Konińskiego, dali przykład animatorom podobnych organizacji w całym kraju, jak się jednoczyć i jak skutecznie działać dla swoich środowisk. 

Książka opowiada m.in. o początkach i historii współpracy liderów wsi, którzy podczas jednej z pierwszych wspólnych pielgrzymek do sanktuarium w Licheniu zainicjowali powołanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Od blisko dwudziestu lat troszczy się ono o dobre współdziałanie lokalnych wspólnot z samorządnymi gminami, o poszanowanie funkcji sołtysa, zabiega o dobre prawo, wsparcie dla oddolnych inicjatyw służących rozwojowi obszarów wiejskich.