• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Obrady Zarządu WSS

Drukuj
Utworzono: 12 grudzień 2012 Odsłony: 2940

10 grudnia członkowie Zarządu spotkali się, aby podsumować działania w 2012 roku, który obfitował w różne ważne rocznice m.in. 20-lecie ruchu stowarzyszeń (uroczystości uświetniono podczas XX Krajowej Pielgrzymki do Lichenia).

Nie sposób pominąć również 15-lecia odnowy wsi w Polsce. Prezes Honorowy WSS, Ireneusz Niewiarowski, odebrał indywidualne podziękowania za wkład w rozwój odnowy wsi a wyróżnienie w postaci  pamiątkowej  - ręcznie zdobionej patery - odebrało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Prezes Sławomir Królak uczestniczył w Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim a także udzielił wywiadu telewizyjnego na temat funduszu sołeckiego. Przedstawiciele WSS uczestniczyli w działaniach poświęconych wspólnotom lokalnym, widząc ogromną potrzebę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kładąc nacisk na edukację, komunikację i promocję sołectw. W tej myśli rodzą się plany na 2013 rok. Aby nagrodzić i wskazać innym dobre przykłady, organizowany jest konkurs na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego (regulamin do pobrania na http://www.funduszesoleckie.eu/). Do 28 lutego można też zgłaszać kandydatury do XI edycji konkursu „Sołtys Roku”. Dodatkowo wyróżniony zostanie sołtys o najdłuższym w obecnej edycji stażu (informacje na http://www.gazetasolecka.pl/). Będziemy kontynuować projekt skierowany dla kobiet a tym razem skupimy się na województwie podkarpackim gdzie zorganizujemy szkolenia oraz warsztaty aktywizujące kobiety na wsi. Ważnym punktem zebrania była prenumerata naszych wydawnictw, do których zachęcamy wszystkie gminy, sołtysów oraz zainteresowane instytucje czy osoby, które już mogą składać zamówienia na 2013 rok. Dużą nadzieję WSS pokłada w projekcie „Sołectwo na plus”, które wymaga ogromnej pracy i zaangażowania, dlatego zatrudniono dodatkowe osoby a być może w przyszłości trzeba będzie jeszcze zwiększyć liczbę pracowników. Członkowie Zarządu dyskutowali nad rozwojem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Rok 2013 zapowiada się pracowicie a ponieważ potrzebna jest również integracja członków WSS, obradujący zgodnie przychylili się do propozycji organizacji spotkania gdzie oprócz promocji nowej publikacji odbyłaby się część biesiadna.